V znesek, ki je podlaga za obračun provizije za svetovalca se šteje 50% ustvarjene razlike med predračunom svetovalca in predračunom kupca. Provizije se obračuna tudi za vsa morebitna dodatna naročila kupca za konkreten projekt oz. objekt v roku dveh let.

Primer obračuna; Kupec dobi blago A od dobavitelja po ceni 100 enot brez ddv. Svetovalec blago A od dobavitelja dobi po ceni 80 enot. Provizija za svetovalca je 50% od razlike 20 enot, kar pomeni 10 enot brez ddv.

V primeru, da je obračun provizije časovni, se obračuna svetovanje 50 € na uro brez ddv na podlagi podpisanega obrazca o številu ur. Minute se obračunajo proporcionalno, vezano na urno tarifo. Minimalen čas svetovanja je 4 ure. Usklajevanje okrog področja pogajanj je brezplačno. Če se za določen posel pogodbeni stranki dogovorita za drugačno višino provizije, morata to pisno skleniti in podpisati pred sklenitvijo posla.

Kako deluje? Kakšne koristi boste imeli
  • Dosegli ste svojo najboljšo ceno za izdelek, ki ga želite kupiti (maloprodajna vrednost 3.000 € ali več).
  • Prinesite ponudbo nam v pisni obliki, in se bomo pogajali za boljšo ponudbo na povsem isti točki.
  • Plačate nam 50% razlike med svojo ceno in ceno, katero smo mi iz-pogajali za vas.
  • Če se ne moremo iz-pogajati boljše cene, nam niste dolžni nič!
  • Začeti morate pri sebi in se prepričati, da lahko doseže še kdo boljšo ponudbo od Vas samih
  • Način terja zelo malo vašega truda in nimate česa izgubiti.
  • Potencialno lahko prihranite veliko denarja.
  • Naš način deluje dobro pri ljudeh, ki želijo biti prepričani, da so dobili najboljšo možno ceno.